deus ex decor eudaimonia

deus ex decor eudaimonia